Wednesday, 6 March 2019

Lạm phát Lễ Hội do Huy Phương và Ngọc Lan phụ trách

Video Quê nhà quê người: Lạm phát Lễ Hội (Phần 1)video

Lạm phát Lễ Hội (1/2)


Theo thống kê 2009, hiện cả nước Việt Nam có 7.966 lễ hội. Tại sao lại có nhiều lễ hội như vậy? Chương trình “Quê Nhà Quê Người” kỳ này xoay quanh chủ đề ‘Lạm phát lễ hội.” Mời quý vị cùng đón xem.Video Quê nhà quê người: Lạm phát Lễ Hội (Phần 2)video

Lạm phát Lễ Hội (2/2)


Theo thống kê 2009, hiện cả nước Việt Nam có 7.966 lễ hội. Tại sao lại có nhiều lễ hội như vậy? Chương trình “Quê Nhà Quê Người” kỳ này xoay quanh chủ đề ‘Lạm phát lễ hội.” Mời quý vị cùng đón xem.