Wednesday, 6 March 2019

Tỉnh mộng

Thi sĩ, cái "danh hiệu" mang đầy tính chất thơ mộng được dùng để gọi những người làm thơ, và cái tâm hồn thơ mộng của người thi sĩ thì như Xuân Diệu đã viết:
"Làm thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến."
Nhất là khi "thi sĩ", ngoài vợ con ở nhà, lại còn có được một "nàng thơ" để gợi hứng thì còn gì bằng. Cho dù "nàng thơ" đó ở nơi nào đó xa xôi lại đang gặp cơn túng quẫn thì "mối tình thơ mộng" qua không gian mạng lại càng... nên thơ.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc câu chuyện vui của Nguyên Nhung về một "thi sĩ" của thời đại a còng (@) với "nàng thơ" qua không gian mạng.

http://www.dslamvien.com/2019/03/tinh-mong.html


Đặc San Lâm Viên