Sunday, 17 March 2019

ĐOẠN PHIM TÀI LIỆU CỦA PHÁP VỀ NGƯỜI NAM CHÀO ĐÓN NGƯỜI MIỀN BẮC DI CƯ VÀO NAM NĂM 1954 TẠI SÀI GÒN