Tuesday, 24 December 2013

Thắp Lửa Yêu Thương - Việt Dzũng, Nguyệt Ánh


                                       
Bên Bờ Đại Dương (Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương) - Việt Dzũng       
   Hận Ly Hương (Anh Hoa) - Việt Dzũng
Thúc Quân (Văn Giảng) - Việt Dzũng & Nguyệt Ánh 
   Chiều Vàng (Nguyễn Văn Khánh) - Việt Dzũng
Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây (Nguyễn Ánh 9 - Võ Đại Tôn) - Hợp ca
Đón Xuân (Phạm Đình Chương) - Việt Dzũng  
Nha Trang (Minh Kỳ) - Việt Dzũng 
Những Nẻo Đường Việt Nam (Thanh Bình) - Việt Dzũng, Nguyệt Ánh, Tuấn Minh 
Về Đây Nghe Em (Trần Quang Lộc - thơ: Anh Khuê) - Việt Dzũng  
Nhân Quyền Ở Đâu (Nguyệt Ánh) - Việt Dzũng & Nguyệt Ánh        
Ngày Đó (Jo Marcel) - Việt Dzũng 
Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ (Nguyệt Ánh) - Việt Dzũng & Nguyệt Ánh 
Làng Tôi (Chung Quân) - Việt Dzũng                  
Cơn Mê Chiều (Nguyễn Minh Khôi) - Việt Dzũng 
Thề Không Phản Bội Quê Hương - Việt Dzũng & Nguyệt Ánh