Tuesday, 24 December 2013

TỪ QUYỀN LỢI CỘNG ĐỒNG ĐẾN THÂN PHẬN CỦA NHỮNG TÊN PHẢN BỘI...

ĐỨA BÉ NGHÈO NÀN THẤT HỌC PHẢN BỘI QUÊ HƯƠNG KHÔNG ĐÁNG TRÁCH BẰNG KẺ CÓ HỌC NẦY. QUA CUỘC CHIẾN,ĐẾN ĐƯỢC BẾN BỜ TỰ DO,NHỜ ĐIỆN TỬ,BÁO CHÍ,TỰ DO... MỚI THẤY VÀ HIỂU ĐƯỢC CON NGƯỜI CÓ HỌC VÀ KHÔNG CÓ HỌC RÕ RÀNG..."DƯỜNG NHƯ" BẢN TÁNH NGƯỜI THẤT HỌC GẦN VỚI TÁNH TỰ NHIÊN CON NGƯỜI TRỜI SANH RA ,KHÔNG CHE ĐẬY ...NGỤY BIỆN !?
SƠN VÂN
 
Chúng tôi xin phép tác giả xoá phần đầu nói về thân phận hai công dân Hoa Kỳ phản bội đất nước họ, để cho bài viết cô động hơn. Đa tạ.
 
TỪ QUYỀN LỢI CỘNG ĐỒNG ĐẾN THÂN PHẬN CỦA NHỮNG TÊN PHẢN BỘI...
TRƯỜNG HỢP HOÀNG DUY HÙNG
   
Trường hợp  Hoàng Duy Hùng, một người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ, công thành danh toại là nhờ lá phiếu của người Việt, giúp Al Hoàng trở thành ông nghị ở thành phố Houston. Nhưng sau khi có được danh vọng, Hoàng Duy Hùng phản bội, cấu kết với cộng sản, trở thành kẻ ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Hoàng Duy Hùng có công trong vụ thành lập lãnh sự ở Texas, hắn về nước, tiếp xúc với thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, tình nguyện gia nhập đảng CS và cam kết thi hành nghiêm chỉnh nghị quyết 36.

Sự trừng trị của cử tri gốc Việt trong kỳ bầu cử mới đây, đã đưa Hoàng Duy Hùng thành ông nghị thất cử. Những bước xâm nhập vào các cơ quan dân cử của Hoàng Duy Hùng đã bị khám phá khi hắn tìm cách được 1 chi bộ đảng Cộng Hòa, có người Việt làm phó chủ tịch, tiến cử Hoàng Duy Hùng là ứng viên, tranh với Hubert Võ của đảng Dân Chủ. Do đó, chi nhánh đảng Cộng Hòa ở Texas cũng chưa chắc là chọn Al Hoàng.

Hoàng Duy Hùng và cả những kẻ trước đây đi theo khi còn chức nghị viên hội đồng thành phố, tất cả không còn chỗ đứng trong hàng ngũ quốc gia, họ thực sự đã phản bội lý tưởng và máu xương của người lính quốc gia, đồng minh trong cuộc chiến ngăn chận làn sóng đỏ tại Việt nam.

Đối với CS, khai thác ích lợi từ sự phản bội của Hoàng Duy Hùng, nhưng đảng và nhà nước không bao giờ tin những kẻ sớm đầu tối đánh, nay theo quốc gia, mai trở cờ theo CS…Đối với cộng sản, họ không tin tưởng lẫn nhau, thì những thành phần đón gió trở cờ như Hoàng Duy Hùng và những kẻ a dua, cho là làm cuộc cách mạng trắng để lừa bịp người Việt hải ngoại, cũng thế thôi. Lúc cần thì đảng săn đón, khi xong là vắt chanh bỏ vỏ.
Cả hai phía quốc gia và cộng sản đều không tin vào thành phần phản trắc như Hoàng Duy Hùng và một số kẻ theo đuôi, đó là hậu quả của sự phản bội, thời nào cũng hoài nghi những kẻ trở mặt.
  
PHAN ĐÔNG ANH
18.12.2013