Saturday, 11 January 2014

Chiến dịch đầu năm chống CSVN... Đỗ Xuân Sơn

Người Việt hải ngoại, khoảng 60+%, đã và đang tài trợ cho Đảng CSVN, một sự thật NHỤC NHÃ PHŨ PHÀNG !!! (1) The shameful truth is that about 60%+ Vietnamese abroad is FINANCING the Communist Party in VN!


Chúng ta cần cứu xét lại những chiêu thức không hiệu quả của những hội đoàn phe nhóm chống CS tại hải ngoại đã giúp duy trì đảng CSVN, hơn 38 năm nay.

Bấy lâu nay chúng ta chỉ đặt trọng tâm “đánh làm sao cho suy yếu Đảng CSVN” nhưng lại bỏ quên tiềm lực mạnh nhất có thể làm suy yếu và tiêu diệt được CSVN là “Dân Lực”, hay “Dân Khí” ngay trong nước. (2)

Bằng cách nào để nâng cao và quân bình hai lực lượng, Đảng lực và Dân lực?

Tại sao và bằng cách nào người Việt hải ngoại có thể thực hiện được việc “trợ giúp Dân Lực trong nước” một cách khôn ngoan, hữu hiệu, và nhanh chóng hầu giải thể CSVN?

Chúng ta phải Quốc Tế Vận cho đúng phong cách, nghĩa là ngoài việc cắt giảm tài trợ (phá hoại kinh tế) cho đảng CSVN; chúng ta phải vận dụng và khai thác triệt để những công ước quốc tế (international conventions) , trong khuôn khổ ngoại giao quốc tế (within international diplomatic framework) .

Năm mới 2014 hãy hành động thực tiễn và cụ thể.

Nhân Quyền là Vũ Khí vàng của dân Việt để triệt hạ giải thể đảng CSVN !

Dân trong nước có được NHÂN QUYỀN là có được vũ khí, trong ôn hòa bất bạo động để chống lại bạo lực của Đảng CSVN.

Dĩ nhiên CSVN rất ý thức điều này nhưng chúng vẫn khinh thường hoặc không lo ngại vì chúng ta chưa đánh trúng tử huyệt của chúng.

Nhiều lần chúng tôi kêu gọi nhắm vào 2 tử huyệt thôi:

1.- Phá Hoại Kinh Tế của CSVN.

2.- Những Vi Phạm Nhân quyền của CSVN.

Mỗi điều khoản trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Chống Tra Tấn của LHQ, là 1 tử huyệt của bất cứ 1 chính phủ độc tài vô nhân đạo nào. Nếu chúng ta cứ tập trung nỗ lực đánh vào các tử huyệt, chắc chắn chúng sẽ từ bị thương đến chết.

Có vài vị trên vài Diễn Đàn đặt câu hỏi “Tổ Chức nào và ai sẽ đại diện cho dân để Điều Hành quốc gia khi (nếu) đảng CSVN giải thể?

Xin đáp ngắn gọn cho tác giả câu hỏi này như sau:

(3) Cứ theo đà không tiến bộ của các giới trí thức hay các hội nhóm tranh đấu chống CSVN ở hải ngoại này thì sẽ chờ thêm 39 năm nữa!” (Bảo đảm đa số quý vị trên các Diển Đàn này đã tiêu diêu rồi, có cả tôi là cái chắc). Lý do?

- Có rất nhiều lý do nhưng tại sao tiêu cực vậy ? Câu hỏi này tự nó có câu trả lời mà 38 năm nay các vị lý thuyết gia hay phe nhóm tranh luận phân tích mỗi ngày. Từ vấn đề Đoàn Kết đến vấn đề Đầu Óc Lãnh Tụ, óc quan liêu quân sư kiêu ngạo, và vấn đề tư cách nhân phẩm, khả năng điều hành và kiến thức kỹ thuật hiện đại và đức lãnh đạo, v.v.

Nhưng cũng trong quan niệm tích cực, xin trả lời ngay:

- “Ngày nào mà dân trong nước và người Việt hải ngoại hiểu được rằng, dân trong nước là KHÍ LỰC CHÍNH, người Việt hải ngoại là LỰC YỂM TRỢ, thì ngày đó sẽ là ngày CSVN giải thể”.

- Trong nước nên xuất hiện 1 vài "tổ chức" có ý thức tình thế mà kết hợp cho đại cuộc; đưa người trong nước có khả năng kết hợp lãnh đạo điều hành, trong thời gian đầu cho đến khi có cuộc tổng tuyển cử trong dân chủ tự do. Người trong nước có thể mời 1 số chuyên viên người Việt hải ngoại về để làm việc trong vài ngành không chính trị như kỹ thuật hay khoa học.

38 năm nay chúng ta nhắm đánh cả 1 chính phủ (mà nó có đầy đủ phương tiện, tiền cả núi, quân đội và công an, xém quên, Việt gian nữa chứ), muốn làm suy yếu 1 cơ cấu đang có súng đạn, quyền lực và bạo lực, xúi dục những người đứng lên tranh đấu (hoặc do tự họ hy sinh) rồi bị bắt, là vô tình “nướng thiêu” họ.

Hiện tại người Việt hải ngoại có gì? - Zero, Nothing , không có gì hết, ngoại trừ “đánh võ mồm” ? Đúng vậy! Và tại sao Không Đánh Võ Mồm? Lưỡi cũng là Vũ Khí Ngoại Giao lợi hại mà. Và nhất là công nghệ truyền thông giúp Lưỡi dài xuyên lục địa. Từ xưa đến nay, Võ Mồm luôn vẫn được sử dụng trong các cuộc chiến. Một môn võ mới hỗ trợ võ mồm là “võ gõ” (gõ chữ, gõ thư cho các diễn đàn, gởi cho mọi người nhanh cấp kỳ), tạo và ký chiến dịch Kiến Nghị. Nhanh chóng quy tụ người đi biểu tình, hoặc lên các diễn đàn chửi bới tố cáo CSVN .

Hiện tại, người Việt hải ngoại chúng ta cần xoay cách hành động yểm trợ dân trong nước bằng cách GIÚP QUÂN BÌNH LỰC LƯỢNG, NÂNG CAO KHÍ LỰC CHÍNH là dân trong nước (dân trong nước) sẽ từ từ được thở mạnh hơn. Dân trong nước từ từ được cởi trói, có thêm niềm tin đối với người Việt hải ngoại (quốc tế vận); khi dân trong nước có được các vũ khí tinh thần này thì cán cân lực lượng sẽ quân bình, khi dân được ngang hàng với chính phủ, thì chính phủ bắt buộc phải nhường nhịn tuân theo ý dân. Bằng cách nào người Việt hải ngoại làm được việc này giúp cho dân trong nước?- Chúng ta cần sử dụng đúng vũ khí ngoại giao của quốc tế, nói chung là đòi CSVN phải tôn trọng Nhân Quyền. Trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền có Điều 5 và 7, sau đó được bổ túc bởi Công Ước Chống Tra Tấn * (Convention Against Torture “CAT”) của LHQ, có hiệu lực từ ngày 26-6-1987. Các tử huyệt của CSVN là đây!

Chúng ta, người Việt hải ngoại, chú trọng tranh đấu trong phạm vi các Điều khoản 1,3 và 9 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, nhưng còn 2 điều khoản 5 và 7 tối quan trọng mà bấy lâu nay bị bỏ trống quên lãng: “ChốngTra Tấn”. Việc này, nằm trong khuôn khổ đúng phép ngoại giao mà quốc tế rất chú tâm, LHQ có quyền can thiệp và hiện LHQ rất quan tâm đối với CSVN đang áp dụng Tra Tấn để trị dân.

Hai năm qua, chúng tôi dự định đánh CSVN bằng cách tố cáo những hành vi Khủng Bố (terrorism) đưa đến những vi phạm Nhân Quyền của chúng, nhưng các vị lãnh đạo thế giới (vấn đề “tế nhị ngoại giao”) họ chỉ muốn dùng những biện pháp trong khuôn khổ ngoại giao của LHQ. Anh, Mỹ, Pháp, Nga luôn muốn LHQ là bình phong của hành động. Thí dụ như những vụ sách nhiễu ám sát, tàn sát 13 ngàn dân lành tại Syria đúng là những hành vi Khủng Bố, nhưng các ngoại trưởng, các nhà Lãnh đạo vẫn tránh né không dùng từ Khủng Bố để lên án TT Bashar Al-Assad, CP Syria. Họ xem vùng này nay có nội chiến, khác với bọn Khủng Bố Al-Queda, không giống như tình hình vi phạm Nhân Quyền ở VN. Họ không “dám” gọi CSVN là phần tử Khủng Bố vì đảng CSVN đối với họ là 1 Chính Phủ. Nếu chúng ta tố cáo CSVN là thành phần Khủng Bố, LHQ sẽ không nhận Kiến Nghị của chúng ta, vì vậy chúng ta đành xoay qua đánh CSVN bằng “Chống Tra Tấn”, chiến thuật hoàn toàn giống nhau chỉ khác cái Tiêu Đề và từ ngữ ngoại giao hơn 1 chút thay vì Khủng Bố “quá khích”.

Đâu là mục đích chiến lược? – Tạo môi trường và cơ hội cho Dân Lực hay Dân khí trong nước.

CSVN biết rõ việc này nhưng sẽ không cưỡng nổi với LHQ, sẽ không cưỡng nổi ý dân khi Dân lực; với hậu thuẫn của quốc tế và người Việt hải ngoại, lực khí dân trong nước sẽ được quân bình với Đảng lực.

Chúng ta hãy cùng nhau phát động Chiến Dịch “Chống Tra Tấn” (Campaign Against Torture "CAT"), chúng ta sẽ dốc toàn lực, liên tục và kiên trì liên lạc với tất cả các địa chỉ email của thân nhân bạn hữu, kêu gọi họ giúp và tham gia Kiến Nghị Chống Tra Tấn theo đúng Công Ước Chống Tra Tấn của LHQ.

Nếu quý vị đồng quan điểm với chúng tôi, xin quý vị đáp 1 câu khuyến khích: “Hãy phát động ngay Chiến Dịch Chống Tra Tấn”. Chúng tôi rất cảm tạ sự quan tâm đối với QG và dân tộcVN.

Càng sớm chúng ta triệt hạ được CSVN là chúng ta sớm còn cơ hội cứu dân tộc không bị Tàu cọng xâm lăng uy hiếp.


Trân trọng

Đỗ Xuân Sơn ( son.do3@verizon.net )