Thursday 13 March 2014

Bài thơ "VIỆT KIỀU"...không biết Tác Giả là ai ...?

Việt kiều về nước xôn xao 
Quên đi nỗi nhục năm nào vượt biên 
Trốn chui trong những khoang thuyền 
Nhưng nay vinh hiển xem thường nhục xưa 

Rủng rỉnh vài đồng đô thừa 
Ào ào về lại nơi vừa ra đi 
Mặt mày vênh váo phương phi 
Ăn chơi trác táng mỗi khi đêm về 
Thói đời nhìn thấy ủ ê 
Nhiều tên ở Mỹ làm nghề lượm lon 
Khi về đến tận Sàigòn 
Nổ như cái pháo chẳng còn ngại chi 
Rằng là giám đốc Realty 
Kỹ sư điện toán Huê Kỳ chính tông 
Giáo sư dạy học trường công 
Tiến sĩ hóa học làm trong Giác Đài 
Mục đích "nổ" để thị oai 
Việt kiều thứ thiệt chẳng sai chút nào 
"Nổ" để mong kiếm ít "đào" 
Gái tơ, mơn mởn ra vào hotel 
Ở đời chẳng biết phân minh 
Giữa cái ô nhục - hiển vinh con người 
Xưa bị Việt Cộng trêu ngươi 
Bỏ tù hành hạ ba đời tổ tông 

Nổi nhục chưa giải quyết xong 
Nay lại đèo bồng trở lại mua vui 
Nhiều tên chơi trò hên xui 
Đem tiền về "cúng"
Cộng tìm mùi" đầu tư" 
Nghe lời kêu gọi giả hư 
Rằng yêu tổ quốc, bấy chừ Việt Nam 
Ngày xưa chinh chiến cho cam 
Anh em huynh đệ tương tàn với nhau 
Ngày nay "thống nhất" một màu 
Cùng nhau xây dựng làm giàu nước non 
Nghe lời dụ dổ ngọt ngon
Nhiều tên mất hết chẳng còn đồng ten 
Bỏ của chạy thoát thân hèn 
Khi về đến Mỹ lại khen nước nhà 
Nào là phát triển xa hoa 
Ngày nay sang trọng hơn là ngày xưa
Ăn chơi "bốn vách" dư thừa 
Việt Cộng nay lại thích ưa Việt kiều 
Về đi nhà nước đón chiều 
Queo côm (Welcome) chất xám đủ điều lời ru 
Nhiều tên trí thức còn ngu 
Bon chen tìm gặp chóp bu Cộng thù 
Chúng qua nước Mỹ công du 
Để mà xin được ấp - ru (approve) việc làm 
Cho đời sống được vinh sang
Mà quên nỗi khổ gian nan năm nào 

Múi mặt xa rời đồng bào 
Tị nạn hải ngọai kêu gào đấu tranh 
Nhiều tay Hát Ô rỡm ranh 
Chạy trốn cộng sản lại quay trở về 

Ăn chơi trác táng phủ phê 
Nhiều tay già lại còn rê gái làng 
Góp phần phá vở tan hoang 
Thuần phong mỹ tục hàng ngàn năm qua 
Người Việt truyền thống ông cha 
Nghìn năm văn hiến, xót xa vô cùng 
Vậy mà có kẻ ung dung
Biết mình sai trái vẫn chung đầu vào 
Còn nói "ăn chơi cấp cao"
Việt kiều phải biết "mận" "đào" khác nhau 
Thôi thôi thành thật xin chào 
Mấy tên tị nạn đổi màu kỳ nhông. 

................................................
Việt gian , Việt Cộng , Vịt Kìu .
3 Việt họp lại , tiêu điều 
nước Nam .