Friday, 23 October 2015

Bóng hoàng hôn


Em đến thăm nhà
Trời thu lành lạnh
Một cơn gió thổi
Công viên lác đác lá vàng rơi

Tôi đưa em về
Đôi chân nho nhỏ
Ngập ngừng em bước
Cầu bông nhấp nhoáng bóng hoàng hôn

PMC