Friday, 18 December 2015

12-12-2015 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với luật sư Nguyễn Văn Đài


“Điều anh em nghe được trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng,
điều anh em nghe rỉ tai nhau hãy rao giảng trên mái nhà”. - (Mt 10:27)
 
CÔN AN ĐÁNH ĐẬP DÃ MAN LS NGUYỄN VĂN ĐÀI
VÌ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ NHÂN QUYỀN