Friday, 18 December 2015

"Liên Khúc Hát Cho Phương Uyên", hát cho Phương Uyên cũng như hát cho Tuổi Trẻ Anh Hùng VN

Image result for phương uyên

Kính chuyển tới Quý vị và Quý Thân Hữu,
"Liên Khúc Hát Cho Phương Uyên", hát cho Phương Uyên cũng như hát cho Tuổi Trẻ Anh Hùng VN:
Phương Uyên, ĐT Minh Hạnh, Đinh Nguyên Kha, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Phạm Thanh Nghiên, Paulus Sơn, 16 thanh niên công giáo, và nhiều lắm...
Xin mời nghe và xin được chuyển tiếp Liên Khúc "Hát Cho Phương Uyên"Do NS Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc.
Thiên Kim

Xin bấm theo LINK sau
 

ĐHSR.

2015-12-14 11:45 GMT-05:00 tan nguyen tanhuunguyen1112@gmail.com [tiengque] <tiengque@yahoogroups.com>:
Thơ TRẦN MẠNH HẢO, HUỲNH TÂM HOÀI, NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
NHTAN phổ thành liên khúc "HÁT CHO PHƯƠNG UYÊN", cô nữ sinh yêu nước vừa bị CÔN AN Cộng Sản VN bắt lại
Hãy góp lời cầu nguyện cho em và cho các nhà đấu tranh khác.
Nguyễn Hữu Tân