Friday, 18 December 2015

Lật tờ báo củ hơn 40 năm trước thấy có tin Hot và « hấp dẩn » như sau :

Báo SG Giải Phóng đăng tin 

 alt

Thấy mảnh báo đăng bên nhóm Sài Gòn giải phóng xưa mà cười ngất. Hết trò dùng tay không quật máy bay trực thăng đến trò đánh chìm hàng không mẫu hạm.