Wednesday, 22 June 2016

GIỜ - G - ĐÃ TỚI ĐÃ TỚI LÚC CẢ NƯỚC VÙNG LÊN ĐOÀN KẾT LẬT ĐỔ csVN41 năm qua rồi, kể từ ngày 30 tháng 4 1975 cho tới nay, CSVN đã làm được gì cho đất nước và Quê Hương Việt Nam? Dân Tộc VN đã bị cs lừa gần một thế kỷ qua từ miền Bắc rồi sau này tới miền Nam Việt Nam. Toàn dân Việt Nam có còn muốn ngồi im để cho bọn tà quyền cs nó lừa nữa hay không? Hãy nghe tiếng nói của bà Cấn Thị Thêu ở Dương Nội, Tiếng nói can trường của người phụ nữ dân oan bị bắt và bị hành hung