Tuesday, 16 August 2016

Cập nhật thông tin từ Trung tâm giáo phận Vinh

Cha Anton Nguyễn Đình Thăng là người ủng hộ mạnh mẽ công cuộc bảo vệ công lý và hòa bình, cũng như phản đối những đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền CsVN. Hôm nay cha xuống đường với biểu ngữ song hành: Chính phủ đã bán Formosa, Việt Nam = 500 triệu USD.
Inline image 1
Hơn 30.000 giáo dân khắp ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình trở về Mẹ giáo phận để mừng kính ngày Mẹ được diễm phúc cất lên trời cả hồn và xác.
Trên tay mỗi giáo dân là một biểu ngữ liên quan đến môi trường theo lời mời gọi của ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp.
Xin Mẹ che chở và gìn giữ giáo phận chúng con trong cơn gian nan nguy khó.
Xã Đoài, 15.8.2016


Inline image 3
Inline image 4
Thật là xúc động vui mừng ở miền trung hôm nay có khoảng 40.000 tín hữu đã xuống đường đòi dân sinh chính đáng cho sự tồn tại của chính mình.
Inline image 5


Nhà thờ Chính Tòa Xã Đoài đang đón hàng chục ngàn giáo dân từ khắp các Giáo xứ trong toàn Giáo Phận đổ về đây để cầu nguyện cho Quốc Thái Dân An, cho môi trường biển..
Biểu ngữ được đưa đến đây do các bạn Trẻ Giáo xứ Phú Yên đồng hành lên tiếng cho thảm họa môi trường Biển miền Trung

Inline image 6


Inline image 9

Inline image 11

Inline image 13

Inline image 15

Inline image 20