Tuesday, 16 August 2016

Thư Đông Kinh - Đỗ Thông Minh 15-8-2016

Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nếu là file pdf, xin bấm “tải xuống”, bấm “mở” và bấm “kính lúp” để phóng lớn ra.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.
Đ T Minh
Xin bấm theo LINK sau