Tuesday, 2 August 2016

Gặp gỡ học giả ĐỖ THÔNG MINH 46 năm hành trình hoạt động Đến từ Nhật Bản

Thư mời
Gặp gỡ học giả ĐỖ THÔNG MINH
46 năm hành trình hoạt động
Đến từ Nhật Bản

 
Trân trọng kinh mời:
Quí Vị, Quí Bạn
đến tham dự buổi sinh hoạt cộng đồng
Tổ chức lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật 14-8-2016
tại  Royal Hall, 4201 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92105
Trong buổi sinh hoạt này Học Giả Đỗ Thông Minh
sẽ trình bày những vấn đề nóng bỏng của Việt Nam
như  Hồ Chí Minh và quan hệ VN-TC, vụ xả thải ở
Vũng Áng, Hà Tĩnh. Phán quyết ngày 12/7/2016
của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye về Biển Đông.
Ông cũng giới thiệu những công trình nghiên cứu đồ sộ
trong  46 năm qua về văn hóa, xã hội, chính trị ….
Có văn nghệ giúp vui và nước giải khát.
Sự hiện diện của qui đồng hương  là niềm hãnh diện
cho Ban Tổ Chức.
 
Trân trọng kính mời
Đại diện nhóm thân hữu tại San Diego.
 Nguyễn Thanh Trang
 
 
Xin liên lạc:
Nguyễn Thanh Trang (858)837-2152. Đỗ Như Điện (858)337-7049
Lê Châu (619)229-9456, Trần Mỹ Huệ (858)405-8447.