Tuesday, 2 August 2016

Tin vui Úc châu

Hội Đồng Thành Phố Yarra Victoria Úc vừa biểu quyết thông qua Nghị Quyết công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của cư dân sắc tộc Việt tại thành phố Yarra với tỷ số 7-9 vào lúc 8 giờ 30 tối nay 2/08/2016.

Tuy nhiên một số nghị viên cho biết vì Hội Đồng Thành Phố Yarra chưa có tiền lệ treo một cờ sắc tộc, vì thế đã đồng ý dời lại việc quyết định thượng kỳ trong những ngày lễ lớn của của cộng đồng vào lần họp tới ngày 23/8/2016.

Buổi họp diễn ra trong một bầu không khí hết sức dân chủ, Hội Đồng Thành Phố mời một cư dân trong vùng người Úc ông Herschel Lendes và 6 người Việt phát biều gồm: bà Nguyễn Phượng Vỹ, chủ tịch CĐNVTD tại Victoria, cô Trương Hương người đứng đơn vận động, ông Nguyễn văn Bon chủ tịch CĐNVTD tại Úc Châu, nhà báo Nguyễn khắp Nơi và ông Nguyễn Thế Phong Tổng Thư Ký CĐNVTD tại Victoria.

Nguyễn Quang Duy
2-8-2016
Melbourne, Úc Đại Lợi