Friday, 2 September 2016

BA VÌ SAO

* Xúc động khi được tin 3 Nhà Chí Sĩ Lê Chân NTNH.Pháp; Trần Lam Sơn VIỆT NAM; Đoàn Viết Khánh Lào giương biểu ngữ và rãi truyền đơn tại Thiên An Môn.

Trang Kính Tặng 3 Nhà Chí Sĩ.

* * *

Oai dũng thay Ba Nhà Chí Sĩ
thả truyền đơn đất giặc nề chi
Liên Kết cùng Liên Minh TÂY TẠNG
Biểu Ngữ căng giữa Thiên An Môn.

"Đả đảo Tàu xâm lược VIỆT NAM
tàu cộng phải rút khỏi Biển Đông
bao chất độc người rên,cá chết
thâm ý' sâu hủy diệt môi trường ".

Bước vững tiến hô vang chấn động
gây kinh hoàng thổ phỉ gian manh
đây Nữ Kiệt từng xông pha đầu tuyến
mở con đường quyết liệt Đấu Tranh.

Đoàn cảm tử thề nguyện chí thành
theo phương kế LÊ CHÂN chủ soái
Vị minh quân Trí Đức rạng ngời
thế giặc mạnh Tâm Huyết chẳng vơi.

Trang Sử Mới Hai Tư Tháng Sáu
Ba Vì Sao tỏa sáng Trời Đông
Chuông rung nòi LẠC HỒNG bất khuất
lũ hèn ác tham gục cúi đầu.

NƯỚC suy vong Anh Hùng Kiệt Nữ
ra tay gìn giữ đắp cơ đồ
chớ lãnh đạm như kẻ hèn ngu
điếc, đui, ngọng chỉ mơ hèn mạt.

Philadelphia tháng 6-2016
Chinh Nương- TTHK.

KHỐN NẠN VÔ CÙNG

khốn nạn vô cùng bọn bại vong
Việt gian Việt Cộng lũ thông đồng
ém thôn cài tỉnh lấn biên giới
xây đảo dựng đồn khóa biển Đông
Đảng tay sai bầy Hán Tặc
Đồng bào quyêt chiến Nghị Diên Hồng
chung lòng cứu quốc xông pha trận
chẳng lẽ dân mình mất Nước không?

Tố Nguyên

VÙNG LÊN ĐỒNG BÀO

nghìn năm đô hộ tái non sông
Việt Cộng tay sai giống nạ dòng
ký trắng ba miền dâng quỷ Đỏ
tô vàng một cánh hiến cờ Hồng
dân quân kiên kết tình mong mỏi
hiệp sĩ can cường dạ cậy trông
phục quốc vùng lên giành xứ sở
đồng bào nghĩa cử vẫn tinh trong

Tố Nguyên

GIÀU

Tuy vật chất cơ hàn,
Em giàu nhất thế gian,
Thương đồng bào vô hạn,
Giàu tình yêu Giang San.

Vì thương anh nồng nàn
Đem nụ cười hân hoan
Em pha vào lãng mạn
Cho nghèo nàn tiêu tan.

Á Nghi, 12/07/13.