Friday, 2 September 2016

Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt tại Baton Rouge, Louisiana Do Nhà Việt-Nam tổ chức

Với  tinh thần "Lá lành đùm lá rách", Nhà VN trong thời gian qua đã hợp tác với các Hội đoàn, Phụ huynh và  Thanh niên, Hoc sinh trong vùng, tích cực tham gia công tác Cứu Trợ Nạn Nhân: bão lụt Katrina, bão lụt Haiyen, Philippines, động đất Japan,  động đất Nepal.
Vừa mới đây, trận lụt tháng 8, 2016, đã gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng cũng như vật chất cho dân cư vùng Baton Rouge, Louisiana.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virtginia, Nhà Việt Nam sẽ tổ chức Bữa Cơm Gây Quỹ Cứu Trợ tại:
Nhà Việt-Nam
308 Hillwood Ave., L-1
Falls Church, VA 22046
 
Thứ Sáu, ngày 09 tháng 9 năm2016
Cơm tối, từ 6PM-9PM và bán thức ăn đem về nhà.
 
Đồng thời Quí vị cũng có thể giúp các nạn nhân bằng cách gửi ngân phiếu và xin đề:
VLAC/ Nhà Việt Nam - Baton Rouge, LA
                             Xin gửi về:      3701 Rose Ln.
                                                 Annandale, VA 22003
 
Hạn chót nhận check: ngày 11 tháng 9, 2016
 
Mọi đóng góp ủng hộ đều được trừ thuế.
 
Chân thành cảm tạ
Nếu có ý kiến, câu hỏi xin vui lòng liên lạc: 
Nhà Việt-Nam
 
Nguyễn Thu Thủy 703-622-2507 /  Nguyễn Hồng Thủy 301-466-6120
GS Kim Oanh 703-508-2787 / Lê Thị Nhị: 240-401-8696
Hoàng Đức Long 240-688-2024 / Đào Trường Phúc 703-863-2446
 
Cộng Đồng Việt-Nam vùng Hoa Thinh Đốn.
 
 
CT. Đoàn Hữu Định 703-475-6186

PCT. Bùi Mạnh Hùng 301-741-5834