Sunday, 23 April 2017

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát..


Có người nói rng, nhng thành phdù đẹđếđâu, nếu chưđược các nghệ sĩ đưa vào thơ văn, nhc hocũng gn như nó chưa có ni mt linh hn
Và thi sĩ Nguyên Sa, mt trong nhng người nghệ sĩ ấđã làm cho Sài Gòn ca chúng ta tươđẹp hơn, thơ mng hơn và đáng yêu hơn.
...
Nng Sài Gòn anh đi mà cht mát
Bi vì em mc áo la Hà Đông
Anh vn yêu màu áo y vô cùng
Thơ ca anh vn còn nguyên la trng

Mt nhà văn khác cùng thi, đã có nhng nhn xét về Nguyên Sa và bài thơ Áo La Hà Đông rt dí dm: 
Li thn chú ca chàng vđọc dt, cái nng ca Sài Gòn không bao giờ còn như xưa na. Bi vì bài thơ ca chàng, bi vì tà áo la người thiếu nữ trong thơ ca chàng lôi ra bt mi người mc li, bi vì màu trng ca la chàng va làm cho đẹp hơn nhng thứ gđắt tin nht, đã đổi hn cái nng đổ la xung lưng ca Sài Gòn thành mt thnng lãng mn vi tà áo la Hà Đông nàng đem ra mc...
Tưởng nim thy Nguyên Sa -Trn Bích Lan 
Hôm nay ngày giỗ thầy
Bích Huyền