Sunday, 23 April 2017

Hình ảnh Biểu Tình Thắp Nến Một Năm Hổ Trợ Quốc Nội tại San Jose, California

Kính thưa quý vị,

Hôm qua, 22 tháng 4 năm 2017, nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose phối hợp cùng đồng hương, các đoàn thể quốc gia, các vị lãnh đạo cộng đồng, các vị lãnh đạo tinh thần và các cơ quan truyền thông tổ chức một buổi Biểu Tình, Thắp Nến tưởng niệm một năm Thảm họa Formosa tại Hà Tĩnh Việt Nam. 

Ðồng hương phát biểu rằng Formosa và các nhà máy bẩn trên toàn đất nước gây ra thảm họa trên nhiều phương diện khác nhau: môi trường, kinh tế, y tế, đạo đức, an ninh quốc phòng. Nhưng cái thảm họa to lớn nhất cho dân tộc Việt nam vẫn là thảm họa Cộng sản Việt nam. Cái thảm họa to lớn nhất nầy đã gây chết chóc khổ đau cho dân tộc VN từ mấy chục năm qua. 

Ngày nay, CSVN đang liên tục đầu độc, cướp bóc của dân, bán biển, bán đất cho kẻ thù Tàu cộng. CSVN lại ngày đêm đàn áp, bắt bớ, tra tấn hành hạ người đân, biến dân thành những người cùng khổ, biến đảng viên thành những người giàu có ăn trên ngồi trước. 

Trong buổi biểu tình, hòa thượng Thích Viên Pháp đến từ Nam Cali đã điều khiển và cầu nguyện lễ Thắp Nến. Ðặc biệt linh mục Phan Văn Lợi, linh mục Nguyễn Ðình Thục, linh mục Đặng Hữu Nam đã kết nối bằng face time nói chuyện trực tiếp đến đồng hương. Nhiều bản nhạc đấu tranh đã cất lên hùng hồn do đồng hương và một số anh chị nghệ sĩ địa phương cùng hát...

Kính gởi đến quý vị một số hình ảnh ghi nhận được.

Nhóm Anh Em Thiện Chí San José
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
SanJoseBieuTinhChongCong
Nhóm Anh Em Thiện Chí San José