Sunday, 23 April 2017

CĐVN-OR-Biểu tình chống Tàu Cộng & Việt Cộng

Kính gởi Ban chấp hành CĐVN-OR, quý đại diện ban tổ chức, quý Hội Đoàn và quý đồng hương. Những hình ảnh ghi nhận cuộc biểu tình chống Tàu cộng và Việt cộng do Cộng Đồng Việt Nam Oregon tổ chức Thứ bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017.
Hoan hô tinh thần đoàn kết của Cộng Đồng Việt Nam Oregon
cùng quyết tâm với đồng bào quốc nội chống dã tâm cướp nước của bọnTàu cộng và sự hèn hạ của bọn Việt cộng bán nước.

Xin bấm vào đây để xem thêm

https://photos.google.com/share/AF1QipMKXK7jmQJP9Hq13-7RtGzY8yxKOy0WZlGyAHynS_LolrAF7PamnCLlZeLIZHhpPQ?key=SExqb0pwamdoNXdIN1V3ZEVkZjhMUnM1bEwxOXNn