Sunday, 23 April 2017

Nước Mắt Yêu Thương Ý Thơ Trịnh Tây Ninh - Trần Văn Thế phổ nhạc

slideshow.png

poinsettia12-43085.gif
https://i.ytimg.com/vi/enDPkQ9JiXY/mqdefault.jpg

            Nước Mắt Yêu Thương

                                      Ý Thơ Trịnh Tây Ninh - Trần Văn Thế phổ nhạc
                                            Tiếng Hát KK - Duy Hân thực hiện slideshow

Những giọt nước mắt dành cho quê hương, nơi đó có cha, có mẹ, có anh chi em và có người mình yêu thương. Cuối cùng giọt nước mắt này dành chính cho ta, những đứa con lạc loài nơi xứ lạ!                                               


Related image