Tuesday, 18 April 2017

CON QUẠ ĐEN LƯNG MANG CỜ ĐỎ

"VÌ TÔI LÀ LINH MỤC" ???!!!

"Linh mục" gì đây, phải quốc doanh ? 
Sao ra hải ngoại quậy tanh bành ?
Coi thường "Hận Nước" trề môi đỏ
Cười ngạo "Ngày Tang" vểnh mặt xanh
Quần chúng xôn xao điều chẳng tốt
Con chiên ngơ ngẩn sự không lành
Nghênh ngang vỗ ngực bề tôi Chúa
Đời đạo chông chênh chắc khó thành 

Nguyễn Đạt
April 18, 2017