Tuesday, 18 April 2017

Ễnh ương đầu tuần - Mão Nguyễn

Xin gởi chút... Ễnh ương đầu tuần (để tiếp theo anh Lương đã gởi Cóc cuối tuần...)
đến quý Anh Chị, nhân tháng Tư, bài họa này tôi làm đã lâu, cứ đến thời điểm này là lại nhớ lại...

Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, (mất ngày 30-4-1870) chú của vua Tự Đức, nhìn một tàn binh, bị thương vì đánh nhau với quân Pháp tại Đà Nẵng, chống gậy vượt đèo Hải Vân để về Huế, ông đã xuất khẩu một bài Tứ tuyệt:

Tàn Tốt:
Loạn thi tùng lý bạt thân hoàn
Nhất lĩnh đơn y chiến huyết ban 
Ỷ trượng độc cô sơn điếm tửu
Tự ngôn sinh nhập Hải Vân Quan
( 殘卒  
亂尸叢裡拔身還
一領單衣戰血班
倚杖獨沽山店酒
自言生入海雲觀  )

Tạm dịch:
Lẩn trong xác người hỗn loạn trốn thoát trở về
Cổ, áo loang lổ máu trận
Chống gậy một mình mua rượu ở quán trên núiTự bảo còn sống sẽ vào trong ải Hải Vân

Tàn Binh:
Lẩn trong xác loạn thoát thân vềCổ áo chiến y vấy máu loangChống gậy  tự mua rượu quán núiHải Vân sống hứa sẽ còn vào
Bài họa:
Tàn tốt tứ
Hốt tư phá quốc đoạn trường hoàn
Thế sự ký vong thâm ý ban
Bạch phát bất hề hạnh vận đáo
Trọng ân nhất khuyết hận duy quan
Tạm dịch:
Chợt nghĩ nước tan luống đoạn trường
Nhớ quên thời cuộc vấn cùng vương
Tuổi già nào đợi cơ may đến
Ơn nặng không đền thấy oán thương
Mão Nguyễn
*trong Tứ Trọng Ân, thì ơn quốc gia xã hội phải kể hàng đầu.
*câu cuối dịch Ơn nặng thiếu một, hận mà chỉ 
nhìn xem...

Cám ơn quý Anh Chị  đã khen Cóc và Ễnh ương... tiện thể xin gởi
luôn chú Nhái bén giữa tuần, một "ngũ ngôn tứ tuyệt"...

Image result for jackfruit

...Jackfruit

Jack seed in the pot
Jack branch burns in stove
Seed branch are same root
Should cook each other?

...Mít

Hạt mít ở trong nồi
Cành mít đun dưới bếp
Hạt, cành cùng một gốc
Sao lại...nấu lẫn nhau?


*Hồi chín mười tuổi, vườn nhà có nhiều mít, tôi thường hái một quả mít, bỏ
vào đống lá khô vài bữa cho chín rồi gọi đám bạn lại ăn, còn lại hột, cho vào
nồi và dùng lá và cành khô luộc, ăn tiếp...
42 năm rồi, dù không có cây mít nữa nhưng sao vẫn thấy cảnh...luộc mít, thế
nên đã xúc cảnh sinh tình ra chú Nhái này lúc trước. Có lẽ là nghiệp thôi!