Monday, 29 January 2018

[LIÊN MẠNG-NGƯỜI VIỆT TỰ DO-TOÀN CẦU]: Thinh Nguyen Thu Mimasaka-Ky Ten-VN JP

Kính thưa Bs. Tài,

Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu đã làm Thỉnh Nguyện Thư và đã thu thập rất nhiều chữ ký của tất cả các tổ chức cộng đồng và cá nhân người Việt trên thế giới, và cũng đã có một petition online với trên 5,000 chử ký.  Điều này cho thấy sự lên tiếng của Người Việt tự do ở khắp nơi phản đối việc tượng của Hồ Chí Minh được trưng bày tại Viện Bản Tàng Sakuto, thành phố Mimasaka, Nhật Bản.

Xin chúng ta tiếp tục cùng những người Việt tự do tại Nhật trong đó đại diện là Hiệp Hội Người Việt tại Nhật Bản ký tiếp Thỉnh Nguyện Thư để hầu gây áp lực với Thị Trưởng thành phố Mimasaka và yêu cầu xóa bỏ biểu tượng Hồ Chí Minh trong Viện Bảo Tàng Sakuto, thành phố Mimasaka, Nhật Bản,

Kính,


Trần Văn Đông

Kính thưa:

-  Quý Đồng Chủ Tịch trong Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam
-  Quý Thành Viên trong Ban Thường Trực Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu
-  Ban Chấp Hành, Ban Thanh Kiểm, Đại Diện Chủ Tịch Đoàn cùng các thành viên trong Liên Hội Người Việt Canada
-  Cùng tất cả các tổ chức, tôn giáo, hội đoàn, cộng đồng và thân hào nhân sĩ Việt Nam trong và ngoài nước

Tôi xin kính chuyển đến quý vị Thỉnh Nguyện Thư Mimasaka-Ky Ten-VN.JP của Hiệp Hội Người Việt tại Nhật, để xin quý vị cùng ký tên tham gia ủng hộ Hiệp Hội Người Việt tại Nhật Bản phản đối, yêu cầu xóa bỏ biểu tượng Hồ Chí Minh trong viện bảo tàng Sakuto, Thành phố Mimasaka, Nhật Bản.

Cũng xin báo cho quý vị biết là vào ngày 18 tháng 3 năm 2018 sẽ có cuộc bầu cử lại Thị Trưởng tại thành phố MIMASAKA, NHẬT BẢN, Hiệp Hội Người Việt tại Nhật đang tính là sẽ có cuộc gặp mật với giới chức thành phố trước hoặc sau khi có Tân Thị Trưởng (ngày và giờ sẽ cho biết sau).  Nếu quý vị muốn tham dự buổi gặp mật với các giới chức của thành phố MIMASAKA, NHẬT BẢN để cùng Hiệp Hội Người Việt tại Nhật phản đối và yêu cầu xóa bỏ biểu tượng Hồ Chí Minh trong viện bảo tàng Sakuto, Thành phố Mimasaka, Nhật Bản.xin quý vị cho biết để Hiệp Hội Người Việt tại Nhật tiện trong việc sắp xếp và đón tiếp.

Xin quý vị có thể chuyển tiếp thư này đến nhiều tổ chức cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản, hầu cho chúng ta có sự nối kết nhau để đập tan nghị quyết 36 về tôn giáo, văn hoá vận của cộng sản Việt Nam, bày tỏ cho thế giới biết được sự dối trá trong quan hệ ngoại giao và cùng nhau đồng lòng, kết hợp để tranh đấu cho một Việt Nam có tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ, và cứu dân tộc Việt thoát khỏi ách thống trị của giặc cộng phi nhân.

Kính,

Trần Văn Đông

p.s.:  Xin chuyển đến quý vị Thỉnh Nguyện Thư online để chúng ta có thể ký thêm vào và gởi lên facebook hoặc các trang mạng xã hội để được thêm nhiều chử ký phản đối đến các quan chức của thành phố MIMASAKA, NHẬT BẢN.  http://chn.ge/2EdvnB1

Inline image 1
Inline image 2
Inline image 4