Monday, 29 January 2018

Tiếng Việt và tiếng các Tiến-Khỉ "Chường Xơn"

Chữ Việt rắc rối...
Tối nay Hội Tuyển VN vào chung kết cái Giải con mẹ gì đó ở bên TQ
Giới trẻ VN cuống cuồng.
Tôi hết thích Túc Cầu từ ngày bên nhà gọi nó là Bóng Đá .
Tên đặt sai bét văn phạm. Nhận được bài viết mới, thấy hợp ý nên  phổ biến
chơi . Chả mong họ thay đổi . Xứ họ có cả vài chục ngàn Tiến Sĩ mà...

Đá bóng hay bóng đá ? Tiếng Việt Đổi Đời!
Đào Văn Bình

Người ta đi xem đua thuyền chứ không đi xem thuyền đua.

Người ta đi xem đấu võ  chứ không đi xem võ đấu.
Người ta đi xem đấu vật chứ không đi xem vật đấu.
Người ta đi xem đấu kiếm chứ không đi xem kiếm đấu.
Người ta đi xem chạy đua chứ không đi xem đua chạy .
Người ta đi xem đua thuyền chứ không đi xem thuyền đua.
Người ta đi xem  đua xe đạp chứ không đi xem xe đạp đua. Xe đạp có nhiều loại, xe đạp thồ, xe đạp đua, xe đạp đàn bà, xe đạp đàn ông…Đến để xem đua xe đạp chứ đến để xem “chiếc xe đạp đua” để làm gì?
Người ta đi xem đánh nhau  chứ không đi xem nhau đánh.
Người ta đi xem đua ngựa chứ không đi xem ngựa đua. Ngựa đua là con ngựa để đua. Đến ngắm nó để làm gì?

           Như vậy người đa đi xem đá bóng chứ không phải đi xem bóng đá.

Đá bóng là môn chơi dùng chân để đẩy, đá quả bóng đi. Còn bóng đá là quả bóng dùng để đá. Hai cái hoàn toàn khác nhau.
Trong nước tiếng Việt đã đổi đời và bát nháo. Nay hải ngoại cũng bắt chước và đổi đời theo không một ý thức gì cả! Trước đây và từ lâu lắm rồi kể từ khi môn túc cầu du nhập vào Việt Nam dưới Thời Pháp Thuộc ai ai cũng nói “đi xem đá bóng”. Sau 1975 tiếng Việt truyền thống ”chết tươi” và thay bằng tiếng Việt đổi đời không một ý thức cho nên mới nói “đi xem bóng đá”.

            Xin ý thức và suy nghĩ lại bà con ơi. Xin nói “môn đá bóng” hay “môn túc cầu” và đừng nói “môn bóng đá” và “đi xem đá bóng” chứ không “đi xem bóng đá”!
Tiếng Việt còn, dân tộc còn. Tiếng Việt đổi đời, linh hồn Việt chết đi một nửa!

Đào Văn Bình
(California ngày 24/1/2018
HCD: Dân Nam Kỳ Lục Tỉnh không biết chữ đá bóng hay bóng đá, mà nhìn cái hình trên thì thì thấy là đá banhCái trái tròn trong hình trên gọi là trái banh.Cái sân để đá gọi là sân banh. Vào sân banh ngồi phơi nắng coi hai đội banh tranh tài thì gọi là đi coi đá banh. Còn cái bong bóng thì nhẹ hều, dùng cho trẻ con chơi, chẳng ai đá hết. 

Lúc nhỏ tụi con nít chúng tôi (thập niên 1940) đâu làm sao có được trái banh, nên lấy rơm cuốn tròn lại làm 
trái banh. Khi nào trong xóm có làm heo thì cả đám trông chờ để xin cái bong bóng heo. Cái nầy thổi lên làm trái banh cũng tốt. Tuy đá bong bóng heo, nhưng vẫn gọi là đá banh.
( Nguồn: HCD j <huy017@juno.com>