Saturday, 3 March 2018

TIỄN BIỆT NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG BẰNG CUNG CÁCH TÌNH HUYNH ĐỆ CHI BINH VNCH - SBTN

Trong tuần vừa qua nền văn nghệ Việt Nam mất đi một tên tuổi lớn đó là nhạc sĩ Nguyễn văn Đông. Trên các phương tiện truyêng thông của người Việt hải ngoại, cũng như trên Facebook rất nhiều người đã bày tỏ niềm xúc độngi về sự ra đi của ông. Có người đã chia sẻ rằng "Bên cạnh nét tài hoa, nghệ sĩ, Ông còn là một Kẻ Sĩ, một Sĩ Quan cao cấp của nước Việt Nam Cộng Hòa.

Ông đã từng giữ những chức vụ từ một Trung Đội Trưởng tác chiến, đến người nghiên cứu và đề ra kế hoạch phối trí quân đội của bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH. Tay súng, tay đàn, người Lính Nguyễn Văn Đông vừa bảo vệ quê hương, vừa bảo vệ và phát huy nền nghệ thuật của quốc gia."

Tang lễ của ông được cử hành tại tư gia và Hỏa táng tai Lò thiêu Binh Hưng Hòa ngày 2/3/18. Trong buổi tiễn đưa ông về với cát bụi thì hình ảnh có lẽ xúc động nhất là Hình ảnh những cựu Thiếu sinh quân Việt Nam Cộng hoà chào vĩnh biệt nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông bằng cung cách tình huynh đệ chi binh VNCH được đăng tải bởi ông Quang Cầu Muối và nhanh chóng được chia sẻ rất nhiều trên trang Facebook

Qua hình ảnh và đoạn video đó chúng ta thấy một điều Cho dù ngày nay chính quyền có cố gắng bôi xoá, hạ nhục đến độ nào đi nữa thì nhân cách của con người trí thức Quốc gia mãi sáng ngời trong lòng dân tộc Việt Nam. Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn đông đã đem đến vườn hoa âm nhạc Miền Nam một hương vị ngọt ngào. Xin Tiễn biệt ông, tiễn biệt một nhạc sĩ lớn với một nhân cách lớn.