Monday, 9 April 2018

ĐÊM KHÔNG NGỦ - CHÂU PHÚ

Không ngủ được vì tim đau ruột thắt,
Thương những người đang chịu bản án oan,
Tôi khâm phục nhìn những người dũng cảm,
Không cúi đầu không khuất phục kêu van.
Đòi dân chủ tự do là có tội ???
Lịch sử Việt Nam đánh đuổi giặc ngoại xâm,
Của tiền nhân trải qua mấy ngàn năm,
Ai có tội rước voi dày mã tổ ???
Không ngủ được suốt đêm dài trăn trở,
Thương đồng bào đang lâm cảnh thê lương,
Ngày qua ngày sống tù tội trên quê hương,
Không biết được ngày mai có tự do dân chủ !!!
Ôi dài lắm suốt đêm trường không ngủ,
Đếm từng giây từng phụ́t chậm trôi qua,
Như ngàn ngày tù ngục trên quê nhà,
Thương dân tộc đang gian nan vượt thác.
Không ngủ được chờ phút giây tuyên án,
Vẫn biết rằng các Anh chị chẳng màng,
Đến số năm, tù tội bị cầm giam,
Nhưng lại xót xa với nỗi đau mất nước.
Chúng tôi đây, đang ở bên kia bờ Tổ Quốc,
Vẫn hướng về đất Việt giữ niềm tin,
Thầm nguyện cầu bằng cả trái tim,
Cùng Anh Chị đồng hành đòi dân chủ.

CHÂU  PHÚ  08/04/2018