Thursday, 26 April 2018

Giải Ảo Thời Sự - TS Nguyễn Xuân Nghĩa


Giải Ảo Thời Sự 180424 - Phần 1: Hoa Kỳ và Pháp Đức


Giải Ảo Thời Sự 180425 - Phần 1: Thị trường Chứng khoán