Thursday, 26 April 2018

Thơ Ý Nga (25.4.2018: Bạn Hay Thù)DI TÍCH CỔ? 
DZÔ, TÍCH, KỸ!

Xới, đào, phá, đập là tài
Bao nhiêu di tích, bấy “ngài” có… ăn
Phải chi chúng biết ăn… năn
Thơ đâu than vãn, cằn nhằn giùm dân!

Ý Nga, 12-11-2014


XƯA CHỒM HỔM
NAY: CHỒM, CHÔM

Bộ đội thôi ngồi chồm hổm
Từ lâu thành cán bộ tồi
Tối ngày nằm trên nhung gấm
Ra lệnh “Giết! Cấm!” dân thôi.
 
Thôi còn thích hổm, chỉ chồm
Với tay nhám nhúa cướp, chôm
Mặc Nước nợ như chúa chổm
Mặc dân lao động ôm đồm!
 
Ý Nga, 12-11-2014VIỆT CỘNG: 
HỒ QUẢNG 
HAY CẢI LƯƠNG?
*
Phảnh Phá, Dì Phảnh, Xáng Xáng Lìu, Xách Xủi,
Bạc Cấm Lùng: các điệu hát xuất xứ từ tuồng Tàu
trong cải lương Hồ Quảng (nhạc Đài Loan trong các
phim tình sử Tàu ăn khách của những năm 1962-1963)
*
Xì xụp lạy, triều đình toàn giặc Hán
Áo, mão, giày… hồ quảng hay cải lương?
Việt hay Tàu mà biến tấu khác thường?
“Phảnh Phá”* gian thần, nịnh thần “Dì Phảnh”*
 
Trung can nghĩa khí? Nhốt tù thiệt bảnh!
Kia quan văn, nọ võ tướng, thư sinh…
Thủ tiêu gần hết các bậc cao minh
Chập chõa* cheng cheng; keng keng mõ, kẻng.
 
Đảng bám như loài rận cua, rận bẹn
“Xáng Xáng Lìu, Xách Xủi, Bạc Cấm Lùng*
Đã “cấm lùng” sao vàng bạc lung tung?
Cơ hội chủ nghĩa: lầu son, gác tía.
 
Đảng độc địa ăn chia phi chính nghĩa
Sáng sáng liều” hút sách, sủi bọt bia
Hán đi đâu, đảng theo đó chầu rìa
Kìa… kia… kỉa: Việt gian cùng Việt Cộng!

Ý Nga, 12-11-2014
 
*Chập Chõa: (Chũm chọe, Não Bạt) là nhạc khí


TOÀN NGỒI 
CHIẾU HOA

Người lẻo mép đỏ lòm,
Kẻ cãi cọ om sòm,
Tranh ngôi nhau nhấp nhỏm
Mặc dân tối om om!
 
Hổng ai trật hết trơn,
Ai ai cũng giỏi hơn,
Đồng chiếu hoa hớn hở.
Chiếu trơn: một góc, hờn!
 
Viết gì cho Việt Nam?
Tự do ai phán, đàm?
Hỡi văn, thi, nhạc “sỉ”?
Mạnh khỏe và tiếng tăm?

Ý NGA, 20.2.2016
 
*SỈ: cố ý viết dấu hỏi với ý biếm, thay cho chữ SỈ NHỤC