Thursday, 26 April 2018

Địa điểm và thời gian của tấm hình "trực thăng di tản" ngày 30 tháng Tư 1975

Bốn mươi ba năm nạy, cứ mỗi lần đến Ngày Mất Nước 30 tháng Tư, các tấm hình trực thăng di tản dưới đây lại được các đài truyền hình và báo chí khắp thế giới truyên đi và đăng tải.  Tấm hình này thường được chú thích là đã chụp trên mái nhà Tòa Đại sứ Mỹ vào ngày 30 tháng Tư 1975.  Do một sự tình cờ, tôi tìm đọc các sự kiện về ngày 30 tháng Tư, thì tìm thấy thực ra không phải vậy:  Hình đó do nhiếp ảnh gia người Hòa Lan  Hubert van Es (6 July 1941 – 15 May 2009) chụp trên mái nhà của tòa nhà số 22 đường Gia Long chiều ngày 29 tháng Tư.Xin quý thân hữu vào xem ở:

On the afternoon of 29 April 1975, Hubert van Es, a Saigon-based photographer for United Press International, took the iconic photo of Operation Frequent Wind of an Air America UH-1 on a rooftop picking up Vietnamese evacuees. The building in the photo was the Pittman Apartment building at 22 Gia Long Street (now 22 Lý Tự Trọng Street), which was used as a residence by various embassy, CIA, and USAID employees. It has often been misidentified as the US Embassy. Hubert van Es' photo is frequently used in political cartoons commenting on US foreign policy.
Tôi cũng so sánh tấm hình đó và hình chụp tòa Đại sứ Mỹ năm 1975 thì không thấy tòa đại sứ có kiến trúc nào tương tự như vậy cả:


Hình chụp tòa nhà ở số 22 đường Gia Long vào năm 2002 là:


Ngoài ra, xin xem thêm về nhiếp ảnh gia Hubert van Es ở:

Trang wikipedia này cũng nói đến sự sai lầm đó:
The building in the photo, which has been incorrectly identified as the US Embassy, Saigon since the 1970s, was not labeled as such by van Es.
​ ​
He has stated that he wrote, for the caption of his photograph, that the helicopter was taking evacuees off the roof of a CIA building in downtown Saigon (22 Gia Long Street). The current address is 22 Lý Tự Trọng Street (named after Lý Tự Trọng, a 17-year-old communist executed by the French) and visitors are allowed access to the roof by taking the elevator to the 9th floor.

​Sự thật sờ sờ như vậy mà đến bốn mươi ba năm sau tôi mới biết.  Xin được chia sẻ với quý thân hữu.

Nguyễn Văn Hoa