Wednesday, 4 April 2018

Tài nếm rượu thần sầu

Ó Biển 227 LC phóng tác
Hãng rượu Cali Thung Lủng Napa
Chuyên viên thử rượu vừa mới "băng hà"
Ông chủ đăng báo tìm chuyên viên mới
Có một anh chàng say khước hiện ra

Trông dáng anh chàng lè nhè rách rưới
Ông chủ chán phèo muốn đuổi cổ đi
Nhưng muốn công bình nên thử cho thi
Để khỏi mang tiếng là người kỳ thị

Ông ngoắc tay truyền lệnh cho tiếp thị
Một cô hầu bàn khệ nệ bưng ra
Một ly rượu đầy màu sắc đậm đà
Ly rượu cạn với tiếng "khà" sảng khoái

Tiếp theo sau là lời phê đại loại:
"Đây là vang đỏ loại Musca
Trồng ở miền Bắc của Napa
Ba tuổi đựng trong thùng bằng thép..."

Chủ la: "Đúng!" rồi ra hiệu tiếp
Cô nàng hầu khép nép mang ra
Thêm ly to chàng nọ ngà ngà
Ngửa cổ ực rồi la rổn rảng:

Vang đỏ Ca bẹt nê hảo hạng
Miền Tây Nam thung lủng Napa
Tám tuổi tròn đặc biệt nhất là
Chứa trong thùng gỗ sồi thơm ngát

Chủ lại la: "ĐÚNG!" rồi nháy mắt
Cô nàng hầu lật đật hiểu ra ngay
Vài phút sau cô đã có trên tay
Ly nước tiểu trao chàng say uống thử

Chàng ngửa cở uống ực rồi "Ừ hử!
Hăm sáu, tóc vàng, ba tháng mang thai
Không mướn tui tui sẽ lớn tiếng khai
Và cho biết tên ai là tác giả

Cha chủ bổng nhiên mặt mày khác lạ
Hét nhân viên: "Đưa thằng chả vô kia
Tắm rửa thay đồ chảy tóc râu ria
Làm giấy mướn vào làm ngay tức khắc...!"

Ó Biển 227 LC Phóng tác
-- 
Chieu V Le -- O Bien 227 LC
Lancaster PA