Wednesday, 4 April 2018

Thư Mời Tham Gia BiểuTình Tưởng iệm ngày Quốc Hận lần thứ 43 tại Frankfurt

Kính nhờ Quý cơ quan Truyền Thông Báo Chí và Đồng Hương VNTN hỗ trợ trong việc đăng tải, phổ biến.
Chân thành cảm ơn Quý vị!


HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI FRANKFURT VÀ VÙNG PHỤ CẬN
Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Frankfurt und Umgebung e.V.
gemeinnützig anerkannt -
Registrier-Nummer: 7779 Amtsgericht Frankfurt am Main
Frankfurt/M., ngày 01 tháng 04 năm 2018

Thư Mời
tham dự cuộc Biểu Tình & Tuần Hành tưởng niệm ngày Quốc Hận lần thứ 43

Kính thưa Đại diện quý Tổ chức, Đoàn thể NVTNcs tại vùng Trung Nam Đức,
Kính thưa Quý Hội viên và Đồng hương NVTN tại Frankfurt và vùng phụ cận,
Hòa vào dòng đấu tranh vì một nước „Việt Nam Tự Do & Dân Chủ &  Độc Lập“ của các Tổ chức, Đoàn thể NVTN khắp nơi trên thế giới, nhân tưởng niệm ngày Quốc Hận 30.04 hằng năm, Hội NVTN tại Frankfurt phối hợp với các Tổ Chức & Hội Đoàn NVTN trong vùng tại miền Trung-Nam Đức sẽ tổ chức

"Biểu tình & Tuần Hành" tưởng niệm Quốc Hận lần thứ 43
Vào lúc 12:00 giờ ngày thứ bảy 28.04.2018
trước Tổng lãnh sự Việt cộng tại Kennedy Allee 46, 60596 Frankfurt a. Main
Tuần hành vào phố chính nhằm biểu dương tinh thần đấu tranh của NVTN.
Buổi hội thảo và chương trình văn nghệ đấu tranh tại hội trường.

Vì đại nghĩa chung đóng góp trong sinh hoạt đấu tranh của cộng đồng NVTN tại Đức năm nay sẽ đi đến mục đích tố cáo tội ác, lên tiếng thay cho đồng bào tại Quốc nội đang chịu thống khổ, điêu linh dưới ách thống trị của tà quyền Việt cộng. Đồng thời vạch trần tội thông đồng hiến dâng biển đảo và đất Tổ cho giặc Tàu cộng, phục vụ cho tiến trình Hán Hoá Dân Tộc Việt!

Thời điểm 2020 đánh dấu Bắc Thuộc lần thứ 5 đã đến!
Tập đoàn Hán nô tại Ba Đình đã tiếp tay cho giặc Tàu để chiếm
lãnh thổ , lãnh hải của Tộc Việt và đầu độc diệt chủng Dân Nam!

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị nhín chút thời gian quý báu đến tham dự cuộc biểu tình, tuần hành, góp sức dưới mọi hình thức, để hỗtrợ tinh thần cho tất cả những cuộc xuống đường của toàn dân tại quốc nội. Đồng thời kính nhờ quý vị tiếp tay giúp chúng tôi trong việc chuyển tiếp tin tức và lời mời gọi này đến với thân hữu xa gần để họ cùng tường và cùng tham gia.

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi kính mời sự hỗ trợ, tham gia góp tiếng nói và hiện diện quí báu đông đảo của quý vị trong ngày Quốc Hận 30.04 năm nay. Trân trọng kính chào Quý vị trong tinh thần vì Đại Nghĩa Dân Tộc.

TM. Hội NVTN tại Frankfurt và vpc
TM. Ban Tổ Chức
Hội Trưởng,


Võ Hùng Sơn
Phần Ghi Chú
Những địa điểm sinh hoạt trong buộc biểu tình & tuần hành, hội thảo và văn nghệ đấu tranh ngày thứ bảy 28.04.2018 tại Frankfurt.

1.- Địa điểm Biểu Tình trước TLS Việt cộng tại Frankfurt:
- đường Kennedy Allee 46, 60596 Frankfurt am Main
- theo nguồn

**2.- Đoạn đường tuần hành từ TLS Việt cộng vào khu thương mại của Frankfurt:
- Demo-Umzug (Demo-Strecke): - (Kennedy Allee 49, 60596 Frankfurt > Hans Thoma Straße > Schweizer Straße >  Untermainbrücke > neue Mainzer Straße > Friedenstraße > Kaiserstraße > Roßmarkt-Platz).

***3.- Địa điểm Biểu Tình 2:
tại Roßmarkt Platz – 60311 Frankfurt.  Theo link:

****4.- đường đi từ Roßmarkt Platz đến hội trường Titus Forum:
-          A.- Đi bằng xe cá nhân khoảng 18 phút:

-          B.- Đi bằng phương tiện công cộng:

- từ Hauptwache Frankfurt, xuống đường hầm lấy U-Bahn số 1 hoặc số 9 richtung Ginnheim (Haltestelle NordWestZentrum) xuống trạm NordwestZentrum.
Toàn Dân cùng nhau xuống đường đập tan âm mưu dâng hiến biển đảo và lãnh thổ Việt Nam cho giặc Tàu
của tập đoàn bạo quyền Việt cộng!
Tích cực tham gia biểu tình để yểm trợ tinh thần cho những cuộc xuống đường đấu tranh giải thể chế độ độc tài giành tự do, dân chủ và nhân quyền của đồng bào tại quốc nội! hầu thoát ách nô lệ ngàn năm mà Việt cộng và Tàu cộng đang thông đồng thực hiện chủ trương Hán Hóa của Tàu cộng bằng hiệp ước Thành Đô!

Nhất thiết không kéo dài thời gian để Việt cộng cấu kết với Tàu thực thi nốt chương trình Hán hóa dân tộc Việt, bằng chiêu bài bịp bợm kêu gọi đoàn kết và hòa hợp hòa giải dân tộc của cộng sản Việt Nam!

* 12:00 - 12:30 giờ: tập trung chuẩn bị tại địa điểm
  đối diện Tổng lãnh sự Việt cộng.
* 12:30 - 15:30 giờ: Khai mạc cuộc Biểu Tình
* 15:30 - 16:15 giờ: Tuần Hành vào phố chính
* 16.15 - 17:15 giờ: tiếp tục biểu tình và phát truyền đơn
* 17:15 giờ: Bế mạc cuộc biểu Tình.
  

599944_420121371373965_1665461813_n66.jpg 
  


     Lời kêu gọi
      tham gia Biểu Tình & Tuần Hành
       tưởng niệm Quốc Hận lần thứ 43
        vào ngày thứ bảy 28.04.2018 tại Frankfurt

Kính thưa đại diện Quý Tổ chức, Đoàn thể và Ðồng hương NVTNcs tại CHLB Ðức,

30.04.1975, ngày đại nạn của quốc gia dân tộc, ngày mà tập đoàn cộng sản Bắc Việt tay sai của cộng sản Nga Tàu xé hiệp định quốc tế tấn chiếm miền Nam tự do để áp đặt nền thống trị hà khắc, độc tài sắt máu cộng sản trên toàn cõi Việt Nam, ngày mà cả nước rơi vào hố sâu của nghèo nàn lạc hậu, người dân phải chịu cảnh đọa đầy khổ ải trong ngục tù cộng sản.

Trong 43 năm cai trị, tập đoàn cộng sản Việt Nam đã thẳng tay triệt tiêu tận gốc nền văn hóa nhân bản truyền thống của dân tộc, hệ thống bạo quyền tham ô nhũng lạm, đã cấu kết nhau đàn áp, cướp bóc tài sản của toàn dân, biến xã hội Việt Nam ngày nay thành một xã hội loạn cuồng, đạo đức suy đồi, an sinh xã hội và nền giáo dục tệ hại, nền kinh tế lệ thuộc, vay mượn. cộng sản bắc Việt đã công khai rước họa vào đất nước, các hảng xưởng ngoại bang được tự do mang độc hại vào để giết môi sinh và bóc lột sức lao động của toàn dân! Nhằm củng cố quyền lực để tiếp tục hút máu nhân dân bằng tài sản cướp được, lũ Hán nô ở Ba Đình mở toang biên giới để rước giặc Tàu vào đất Việt bằng đủ hình thức, mặc khác nhận chỉ thị của Tàu phân tán dân Việt đi làm “Lao Nô” khắp thế giới, rao bán Phụ Nữ Việt ở khắp năm châu.  Trầm trọng hơn, Với chế độ độc tài cộng sản Việt Nam nhận chỉ thị của quan thầy Tàu cộng tận diệt nhau để tóm thu tất cả quyền hành “lãnh đạo & quản lý” nhằm tha hồ bòn rút, đanh cắp, tàn phá & sang nhượng tài nguyên thiên nhiên của quốc gia, dâng biển, hiến đảo cho giặc Tàu, lén lút ký kết hiệp ước nhằm lần lượt „sáp nhập Việt Nam thành Tỉnh hay Huyện của Trung cộng“. Kết quả:

Tổ Quốc Việt Nam giờ đây đã đối diện với họa vong nô (ngàn năm Bắc Thuộc)

Gần 4 triệu đồng bào Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại vẫn xem ngày 30 tháng 4 là Ngày Quốc Hận. Tuy sống trong sự kềm kẹp của Việt cộng nhưng người Việt trong nước cũng đã xem ngày 30 tháng 4 là ngày họ bị mất hoàn toàn tự do, nhân quyền bị chà đạp trắng trợn.

Để tưởng niệm ngày Quốc Hận, hằng năm người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới luôn tổ chức những cuộc biểu tình nhằm nhắc nhở chính mình cũng như để hỗ trợ tinh thần đấu tranh của đồng bào trong nước chống “cường quyền áp bức“, đẩy mạnh cao trào đấu tranh cho dân chủ tự do nhằm xoá bỏ thể chế độc tài Cộng Sản. Những hoạt động này cũng nói lên tiếng nói uất nghẹn thay cho đồng bào quốc nội và tố cáo việc chà đạp nhân quyền, áp bức người dân của tập đoàn cộng sản Việt Nam trước dư luận thế giới.

Theo truyền thống bảo vệ chính nghĩa dân tộc, ngày Quốc Hận lần thứ 42 năm nay Hội NVTN tại Frankfurt và các Tổ chức, Đoàn thể, Hội đoàn NVTNcs trong vùng tổ chức cuộc Biểu Tình & Tuần Hành tại thành phố Frankfurt am Main.

cuộc “Biểu Tình & Tuần Hành”
tưởng niệm ngày Quốc Hận lần thứ 43 tại Frankfurt am Main

 từ 12:00 giờ vào ngày  thứ bảy 28.04.2018
trước Tổng lãnh sự của Việt cộng tại Kennedy Allee 46, 60596 Frankfurt am Main.
từ 15:00 giờ Tuần hành và Mitting tại phố chính
từ 18:30 – 23:00 giờ hội thảo và văn nghệ đấu tranh tại hội trường Titus Forum Frankfurt

Chúng tôi tha thiết kêu gọi và kính mời tất cả Đồng hương NVTN, các Tổ chức, Đảng phái và Hội đoàn, cùng nhau hỗ trợ, vận động và tham gia đông đảo trong cuộc Biểu Tình tưởng niệm Quốc Hận lần thứ 43 năm nay, để cùng giữ vững lập trường đấu tranh chống Việt gian cộng sản, thắp sáng chính nghĩa dân tộc; lên tiếng ủng hộ cho những cuộc đấu tranh của đồng bào tại quốc nội vùng lên xóa ách độc tài cộng sản tại Việt Nam.                   ----Ban Tổ Chức----     
                


Hướng dẫn Kỹ Thuật
Ban tổ chức ngày tưởng niệm Quốc Hận 28.04.2018 xin thông báo cùng Quý Ðoàn thể,
Tổ chức, Hội đoàn và Ðồng hương NVTN khi về tham dự như sau:

Từ 12:00 giờ : Tất cả tham dự viên tập trung & ghi danh tại địa điểm biểu tình trước TLS Việt cộng.
-Chụp hình & quay phim  (xin ghi danh để nhận băng hiệu Photo được phép chụp hình).
-Các Tổ chức, Hội đoàn về tham dự nên có 1 bảng với tên Tổ chức & Hội đoàn địa phương mình xin mang theo thật nhiều Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ , không mang theo đảng kỳ hay 1 biểu tượng nào khác
ề nghị các phái đoàntham dự đề cử 1 thành viên vào ban trật tự của ban tổ chức để giữ gìn trật tự và phát truyền đơn trong lúc biểu tình trước TLS và trên đường tuần hành.
-Đề nghị các Tổ chức, Hội đoàn cử đại diện hoặc cá nhân phát biểu cảm tưởng bằng tiếng Đức hoặc tiếng Việt trong lúc biểu tình. (Mỗi phát biểu xin giới hạn tối đa 3 phút-
- Trước tình hình lâm nguy của Tổ Quốc, đề nghị thực hiện thêm những Biểu ngữ, Bích chương hoặc những Bích chương khổ DIN A3, làm cán cầm hoặc đeo vào người.
·         Nội dung Biểu ngữ (vì có đi tuần hành nên BTC đề nghị xử dụng nhiều bảng hiệu Đức ngữ):

Ø  Versammlungsfreiheit, Meinungs- und Redefreiheit für Vietnam
Ø  Kein CENT für das korrupte Regime in Vietnam –
Ø  Keine Entwicklungshilfe für das korrupte Regime in Vietnam –
Ø  Schluss mit der kommunistischen Diktatur in Vietnam –
Ø  Stahlwerk = FORMOSA, RAUS aus Viet Nam
Ø  Kommunistische China > RAUS aus Seegebiet - Viet Nam
Ø  Nieder mit dem kommunistische Regime Vietnams
Ø  Schluss mit der Marionette des kommunistischen Chinas in Vietnam
Ø  Đảng cộng sản độc tài Việt Nam trả lại quyền dân tộc tự quyết cho nhân dân Việt Nam
Ø  Ðả đảo bè lũ độc tài, tham nhũng CSVN buôn dân bán nước –
Ø  VIETNAM ist kein zweite Tibet in Südost-Asien!

Ø  Hướng dẫn đường đi đến địa điểm biểu tình

Ø  Ði xe hơi , đến từ các hướng A3 / A5 chạy về hướng Frankfurter Süd Kreuz, lấy Ausfahrt > hướng Stadion Frankfurt (trên đườg B40) Richtung Stadtmitte> chạy trên đường Mörfelden Landstr.,>nối dài tiếp theo là đường Kennedy Allee. Gần cuối đường này sẽ thấy TLS csVN (phía bên phải), đoàn biểu tình tập trung đối diện Villa Hanoi của Việt cộng bên tay trái.  Theo link:                                  https://maps.google.de/maps?client=opera&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=de&cid=10345507371707947343&q=vietnamesischen+konsulat+in+Frankfurt&sa=X&ei=zzscVaq3K433O8KlgfgO&ved=0CB8QtQMwAQ&output=classic&dg=brw

   -Đi bằng xe công cộng trước Hauptbahnhof Frankfurt lấy xe  Strassenbahn số 11, 21  hướng Südbahnhof, qua khỏi cầu Frieden-Brücke thì đến trạm (Stressemann/ Gartenstrasse) sau đó đi thêm 1 trạm nữa, xuống xe tại trạm Otto Hahn, sau đó lấy hướng ngược chiều xe Strassenbahn chạy)  đi bộ thêm 50 mét là tới điểm biểu tình, trên đường Kennedy Allee số 46 (Villa Hanoi phía bên kia đường) (góc đường Kennedyallee/ Rubenstrasse)


Tập đoàn độc tài csVN đã dâng hiến biển đảo và lãnh thổ cho giặc Tàu (Hiệp Ước Sát Nhập Việt Nam vào Tàu cộng năm 2020 đã đến!) Việt cộng mang hoạ Bắc thuộc lần 5 đến với Dân Tộc Việt! Người Việt yêu nước khắp năm châu cần bày tỏ thái độ & hành động của mình trước khi đã quá muộn!