Friday, 27 July 2018

"Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt"

Kính thăm quý Thầy, Cô Hiệu Trưởng, quý Thầy Cô dạy Việt Ngữ và quý Thân Hữu,

Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày tổ chức "Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt", xin mời quý thầy cô, quý thân hữu click vào website của hội nghị Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt   để tìm hiểu và ghi danh. 


Mặc dù khi tham dự, quý vị mất 2 ngày cuối tuần, trả $55 cho các bữa ăn: sáng, trưa, chiều, tiệc văn nghệ đầy màu sắc văn hoá, và nhận các tài liệu hội nghị, nhưng sẽ rất vui và điều quan trọng nữa là, giúp quý vị có những hiểu biết cần thiết về Tiếng Việt. Và chính quý vị còn đóng góp sự hiểu biết của mình cho Tiếng Việt thêm tốt đẹp. Đó là tinh thần của Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt. 

Rành rẽ tiếng Việt là cách nuôi dưỡng khí phách của con dân đất Việt, là gìn giữ được nền độc lập dân tộc. Xin nhớ rằng lịch sử Việt Nam cho thấy, chúng ta đã từng bị giặc phương Bắc đô hộ 1000 năm, nhưng với ý chí kiên định, biết gìn giữ tiếng nói, văn hoá trong dân gian, ông cha ta vẫn giành lại đưọc Đất Nước. Quả đúng vậy, Tiếng Việt Còn, Nước Việt Còn.
Trân trọng kính mời.

Nguyễn Song Thuận
Vũ Hoàng
Đặng Ngọc Sinh
Bùi Đức Uyên
Phạm Thị Huê
Cao Văn Hở
Nguyễn Văn Khoa

https://www.hoinghitiengviet.com/gop-y/


Nguyễn Văn Khoa

On Saturday, July 14, 2018, 4:49:45 PM PDT, Taviet LCS <tavietlcs@yahoo.com> wrote:


Kính thăm quý Thầy, quý Cô và quý Thân Hữu,
1. Để tiện việc ghi danh và theo dõi tin tức về Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt, xin quý vị click vào website:  www.hoinghitiengviet.com/   để biết thêm chi tiết.

2. Chúng tôi cũng đính kèm Phiếu Ghi Danh dạng PDF và Microsoft Word để quý vị muốn điền vào, rồi gởi cho chúng tôi, theo email address có trong Phiếu Ghi Danh.

3. Xin lưu ý, quý trường, quý trung tâm Việt Ngữ, quý đoàn thể nào muốn đứng tên trong danh sách yểm trợ tinh thần cho hội nghị và để được đưa tên vào "Sổ Tay Chính Tả Tiếng Việt" Tập II và Tập III, xin cho biết tên qua email: nguyensongthuan@yahoo.com hoặc ubui1964@yahoo.com hoặc tavietlcs@yahoo.com 

Trân trọng kính báo.

Nguyễn Song Thuận
Bùi Đức Uyên
Nguyễn Văn Khoa