Tuesday, 11 September 2018

Giải Ảo Thời Sự 11-9-2018 KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Khủng bố 9/11 và Sai lầm của Hoa Kỳ

Phần 2: Khủng bố 9/11 và Khủng hoảng Hồi giáo