Sunday, 28 October 2018

Công Lý ở Nước Giàu ( Ngô Khôn Trí - Exryu Canada) và đóng góp chia sẻ của gia đình Exryu tuần qua

Exryu Cuối Tuần đã upload bài viết của anh Ngô Khôn Trí - Exryu Canada gởi về chia sẻ với gia đình Exryu cuối tuần qua. 


Vài đóng góp chia sẻ của gia đình Exryu tuần qua :

Mời các anh chị vào xem. Nếu không xem được trực tiếp trong mail xin mời vào trang nhà : *** www.ERCT.com ***

Hà nội, hai người bạn thủa ấu thơ - Tùy bút Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn (Exryu Thụy Sĩ) Mẹ và vài mẩu truyện của đời tôi - Tùy bút Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn (Exryu Thụy Sĩ)
Nguyễn Chí Thiện, Tiếng Thơ Bất Khuất  ( Nghiêm Nguyễn - Exryu USA )
Chuyện từ cái cầu tiêu ( Nghiêm Nguyễn - Exryu USA )
* Giới thiệu : Chuyện nước lọc   - Lê Thiệp Vũ Đăng Khuê - Exryu Japan) 
* Giới thiệu : Mày là thằng hèn   - Lê Thiệp Vũ Đăng Khuê - Exryu Japan) 
* Giới thiệu : Ung thư và Ước mơ Sách vở  - Lê Thiệp Vũ Đăng Khuê - Exryu Japan)
* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 17 : Tản mạn về Enrico Fermi và quê hương của Columbus ( Trần Trí Năng - Exryu USA) 
* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 16 : Trường hợp “Kangaroo Court” đối với Oppenheimer  ( Trần Trí Năng - Exryu USA)
* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 15 : Thảm Kịch của Robert Oppenheimer  ( Trần Trí Năng - Exryu USA)
* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 14 : Chuyện tình của Richard FeynmanTrần Trí Năng - Exryu USA)

Chúc một ngày cuối tuần vui khoẻ