Friday, 2 November 2018

Exryu Cuối Tuần đã upload bài viết của anh Ngô Khôn Trí - Exryu Canada

Exryu Cuối Tuần đã upload bài viết của anh Ngô Khôn Trí - Exryu Canada gởi về chia sẻ với gia đình Exryu tuần qua. và hai bài chia sẻ của BS Nguyễn Ý Đức

*  Y Học Dinh Dưỡng :  Chất Béo và Sức Khỏe 
*  Y Học Dinh Dưỡng :  PHO-MÁT 

* Y Học Dinh Dưỡng : Sữa Chua
* Y Học Dinh Dưỡng : Sữa Bò và Sức Khoẻ

Mời các anh chị vào xem. Nếu không xem được trực tiếp trong mail xin mời vào trang nhà : http://www.ERCT.com

Chúc những ngày cuối tuần vui khoẻ
 
Exryu Cu i Tu n