Tuesday, 19 March 2019

KHÍ CÔNG Y ĐẠO VIỆT NAM Ngành Y Học Bổ Sung

KHÍ CÔNG Y ĐẠO VIỆT NAM

Ngành Y Học Bổ Sung
Vọng chẩn của đông y : Nhìn thần sắc hình thể mặt mà biết bệnh
Đo áp huyết 2 tay biết bệnh khí hay huyết hư hay thực, hàn hay nhiệt
Xem thêm chi tiết về khám bệnh bằng máy đo áp huyết 2 tay và đo đường : 

PHẦN 1: HIỂU KỸ ĐÔNG Y TỰ CHỮA KHỎI CÁC BỆNH


PHẦN 2:BÀI TẬP THỰC HÀNH CHỮA KHỎI BỆNH NAN Y