Wednesday, 25 September 2013

Tên Tướng phản bội nằm vùng cho VC : Nguyễn Hữu Hạnh

Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh

SQ 46/103.072 Sanh ngày 10-7-1926 tại Xã Phú Phong, Quận Châu Thành Mỹ Tho
1945: Tốt nghiệp Trung Học.
1949: Tốt nghiệp Trường Võ Bị Địa Phương Capt Saint Jacques Vũng Tàu
1952-1953 Đại Úy Tham Mưu Trưởng Phân Khu Sài Gòn Chợ Lớn
1954: Tiểu Đòan Trưởng Tiểu Đòan 30 Bộ Binh
1955: Thăng cấp Thiếu Tá
21-9 đến 24-10 Tham Mưu Trưởng Chiến Dịch Hòang Diệu do Đại Tá Dương Văn Minh làm Chỉ Huy Trưởng.
- Tham Mưu Trưởng Biệt Khu Thủ Đô
- Tham Mưu Trưởng Quân Đòan 4
1967: Tư Lệnh Phó Sư Đòan 21 Bộ Binh
1968: Tư Lệnh Biệt Khu 44
1969: Tư Lệnh Phó Quân Đòan 4 và Vùng 4 Chiến Thuật
1970: Chuẩn Tướng nhiệm chức.
1972: Ngày 20 tháng 5 Tư Lệnh Phó Quân Đòan 2
1973: Thanh Tra Quân Đòan 1 Quân Khu 1
1974: Giải ngủ vào tháng 4
1975: Lúc 12 giờ trưa ngày 29-4 được hàng tướng Dương Văn Minh cử giữ chức vụ Phụ Tá Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH
- Liên lạc với cộng sản Bắc Việt để đầu hàng ở lại Việt Nam không bị tù, được làm Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc của cọng sản tại thành phố Sài Gòn.
 
 
1975 Dinh Độc Lập Phạm Xuân Thệ gặp Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh
1976