Sunday, 15 September 2013

Xin giới thiệu trang nhà mới, tập khí công chữa bệnh cao áp, tiểu đường, cholesterol.

Xin giới thiệu trang nhà mới

1-Exercises for people with high blood pressure

Tutorial exercises on the video to watchand followed them,


Exeecise 1 : :Lễ Phật Trì Danh 10'Exercise 2 : Kép Ép Gối Thở Ra Làm Mền Bụng 200 times,Exercise 3 : Dậm Chân Phía Trước Phía Sau 5'
Tutorial exercises on the video to watchand followed them,


Exercise 1 : Đứng hát Kéo Gối Lên Ngực 50-100 timesEcercise 2 : Kép Ép Gối Thở Ra Làm Mền Bụng 100 times very fast,
Tutorial exercises on the video to watchand followed them,

Exercise 1 : Bài Lễ Phật Trì Danh 10'


Exercise 2 : Cúi Ngửa 4 Nhịp 30-50 times
Tutorial exercises on the video to watchand followed them,


Exercise : Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 300-400 times
Tutorial exercises on the video to watchand followed them


Exercise : Lễ Phật Trì Danh 30'
Tutorial exercises on the video to watchand followed them


Exercise 1 : Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực 100 timesExercise 2 : Cúi Ngửa 4 Nhịp 20 timesExercise 3 : Vặn Mình 4 Nhịp 20 times
Tutorial exercises on the video to watchand followed them

Exercise 1 : Vặn mình 4 Nhịp 20 times


Exercise 2 : Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mền Bụng 200 times after lunch and dinner 30’.


Ecercise 3 : Nạp Khí Trung Tiêu 5 times after lunch and dinner 30’.