Thursday, 10 April 2014

Cách đánh chữ Việt trên iPad & iPhone


 
1- Mở ipad hay iphone
chọn Setting 

 

2- Bấm General
Bấm Keyboard

 

3- bấm : International Keyboard

 

4- Bấm Add a new language
- chọn Vietnamese

 

5- Bấm vào hình quả địa cầu để bắt đầu viết chữ Việt

 

6- Dùng bộ gõ Telex để viết chữ Việt
s : dấu sắc
f :dấu huyền
r :dấu hỏi
x :dấu ngã
j :dấu nặng
gõ đôi : â( aa) ê (ee) ô (oo )đ ( dd )
ghép thêm chữ w : ă (aw ) ư (uw ) ơ (ow )