Thursday, 10 April 2014

"Saigon Fall"

"Saigon Fall"  chỉ có 3 âm ngắn ngủi cộc lốc, nhưng  đã chứa đựng bao nhiêu là Máu và nước mắt của người miền Nam, thấm đẫm  từ Bến Hải đến Cà mâu !  Biết bao cảnh  đời oan nghiệt, những cái chết sấp mặt, tối đen  của Dân Quân Cán Chính VNCH, những chia lìa đứt đọan  trên những con đường "di tản chiến thuật"....... Ôi oan khiên một đời, nợ này ai trả ai vay ???

Mời qúi vị nhìn lại những cảnh đời trong cơn biến lọan 30 tháng 4 -1975 , để ngậm ngùi ........ xin bấm vào đây:
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157621997665628/show/