Tuesday, 29 April 2014

Ngày Quốc Hận - Trần Cao SạHôm nay đây ngày ba mươi Quốc Hận,
Tháng Tư buồn một chín bẩy mươi lăm.
Ngày kinh hoàng, thê thảm cuả Việt Nam,
Ngày cuả những gì: nát tan, vỡ đổ!

Hôm nay đây ngày Sàigòn thất thủ,
Ngày giống nòi đã mất hẳn tự do.
Ngay liên hoan của lũ, bầy qủy đỏ
Ngày đau buồn của tất cả chúng ta

Hôm nay đây ngày quê hương hấp hối,
Ngày Việt Nam không có ánh mặt trời!
Ngày tử thần đã đưa cao lưỡi hái,
Chụp lên đầu mấy chục triêu dân tôi!

Hôm nay đây là một ngày nguyền rủa,
Của linh hồn những kẻ đã hi sinh
Vẫn kêu gào đòi tự do dân chủ,
Đòi công bằng, đòi dân được ấm êm.

Hôm nay đây phải là ngày đền tội,
Của lũ người đã băng hoại quê hương,
Ngày hôm nay căm hờn dâng dữ dội,
Đến sông sâu, rừng núi cũng chuyển mình!

Hôm nay đây là một ngày tang tóc,
Ngày hôm nay, ngày mất nước nhà tan!
Hỡi tất cả cháu con giòng bất khuất,
Hãy vùng lên tiêu diệt lũ tham tàn.Trần Cao Sạ