Saturday, 3 May 2014

Những bản nhạc ĐẤU TRANH của Thi Nhạc Sĩ: Á NGHI, CÁT TRẮNG


♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫
Nhóm Sưu Tầm Nhạc Đấu Tranh
 Kính mời quý vị vào các ‘’linkS’’ sau đây để nghe

Những bản nhạc
ĐẤU TRANH
của Thi Nhạc Sĩ:

Á NGHI,
CÁT TRẮNG, C.H. HOUSTON,
HÀ THƯỢNG NHÂN,
MIÊN THỤY,
NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG, NGUYỄN VĂN THÀNH,
VIÊN LINH, VŨ LINH HUY,
Ý NGA78. Biển Đông Nổi Giận - thơ Nguyễn Thị Thanh Dương (dial-up