Wednesday, 3 September 2014

Nghi Quyết Cờ Vàng 3 Thành Phố TB Arizona Công Nhận


Kính gửi quý đồng hương,

Thay mặt Ban Chấp Hành CDNVQG Arizona, xin gửi đến quý đồng hương phóng sự từ đài Truyền Hình SBTN về lễ trao nghị quyết cờ Vàng tại 3 thành phố:  Gilbert, Scottsdale và Glendale.

Trong thời gian sắp tới, Ban Chấp Hành CDNVQG Arizona sẽ gửi đến tất cả quý đồng hương Nghị Quyết Thống Đốc Arizona về lá cờ Vàng, biểu tượng của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Arizona.

Kính Thư
Đặng Thế Khương
CT. CDNVQG AZ