Monday, 2 February 2015

DÂN VIỆT NAM ĐÒI BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP! - Thiên Kim

Ta xuống đường, toàn dân Việt xuống đường
Đòi quyền sống, bao năm ta đã mất
Âm binh Hồ cáo làm điều khuất tất
Đem thuyết hàm hồ, tàn bạo hại dân
Nhân loại lầm than bởi đám vô thần
Cõng rắn độc Cộng cắn càn dân Việt
Đau thương nhiều rồi! Quyết tâm tiến bước!
Xuống đường, như bao nước chịu gian nan
Chần chờ gì...? Lật đảng Cộng ác gian
Cướp Sạch (CS) nhiều thập niên: dân đói khát
Chém Sạch (CS) người nguyện vì dân giữ đất
Còn gì đâu? Non sông mất mát điêu tàn!
Đồi trụy, khổ sầu, tang tóc, thương đau...
Hãy vùng lên đòi đảng Cộng bỏ mau:
"ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP" ngụy trang "ĐỘC TRỊ"
Không thể sống đau thương gần thế kỷ
Dân tộc này cần: Nghĩa Nhân - Dũng Trí
Đảng Cộng thân phận:  ác thú - hèn ngu
Cộng phải đổ: Lòng dân là thác lũ !
Là cuồng phong, là lửa chiến căm hờn....

Thiên Kim