Wednesday, 29 April 2015

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp Tổ Chức " Vành Khăn Tang Cho 40 Năm Uất Hận 30/4/1975- 30/4/2015 "

alt
       
           29-4-2015 (Thứ Tư)
     * Tuyệt thực gồm có 4 tuyệt thực viên
        bắt đầu từ 17 giờ ngày 29-04-15 đến 17giờ 00 ngày 30-4-2015
        tại số 62 Blv Boilleau- 75016 Paris.
 
                 alt

         30-04-09  (Thứ Năm)
      * Đêm không ngủ.
         Từ 18giờ đến 22 giờ tại nhà thờ Sant Hipolite, 75013 Paris
      * Y phục thích hợp cho Ngày Quốc Táng.
      * Có xe đưa quí vị trở về nhà
               alt
         02-05-2015 (Thứ bảy)
      * Biểu tình trước tòa đại sứ CSVN.
         Từ 15giờ đến 18giờ tại số 62 Blv Boilleau- 75016 Paris