Wednesday, 18 November 2015

10 Điều bi-ai! Mà cụ Phan-Chu-Trinh đã chỉ ra!!!

100 năm sau vẫn… nguyên-vẹn! Không sứt-mẻ được điều gì!!! Có lẽ, tại cái nước Việt mình nó thế !!!!
  Phan Chu Trinh


 1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa! Vì lợi-dân ích-nước!!!Thì người nước mình tham sống sợ chết! Chịu kiếp sống nhục-nhã đoạ-đày!!!
 2. Trong khi người ta dẫu sang, hay hèn! Nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề!!! Thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám!!!.
 3. Trong khi họ có óc phiêu-lưu mạo-hiểm! Dám đi khắp thế-giới mở-mang trí óc!!! Thì ta suốt đời chỉ loanh-quanh xó bếp! Hú-hí với vợ con!!!
 4. Trong khi họ có tinh-thần đùm-bọc! Thương yêu giúp-đỡ lẫn nhau!!! Thì ta lại chỉ quen thói giành-giật! Lừa-đảo nhau vì chữ lợi!!!
 5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn! Giữ vững chữ tín trong kinh-doanh làm cho tiền bạc lưu-thông! đất nước ngày càng giàu có!!! Thì ta quen thói bất-nhân bất-tín! Cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất-đai trở thành vô-dụng!!!
 6. Trong khi họ biết tiết-kiệm tang-lễ! Cư-xử hợp-nghĩa với người chết!!! Thì ta lo làm ma-chay cho lớn! đến nỗi nhiều gia-đình bán hết ruộng, hết trâu!!!
 7. Trong khi họ ra sức cải-tiến phát-minh! Máy-móc ngày càng tinh-xảo!!! Thì ta đầu óc thủ-cựu! ếch ngồi đáy giếng! Không có gan đua-chen thực-nghiệp!!!
 8. Trong khi họ giỏi tổ-chức công-việc! Sắp-xếp giờ nghỉ, giờ làm hợp lý!!! Thì ta chỉ biết chơi-bời! Rượu-chè cờ- bạc, bỏ-bê công-việc!!!
 9. Trong khi họ biết gang-gỏi tự-lực tự-cường! Tin ở bản-thân!!! Thì ta chỉ mê-tín nơi-mồ mả! Tướng số! Việc gì cũng cầu Trời khấn Phật!!!
10. Trong khi họ làm việc Quan cốt ích-nước lợi-dân! đúng là “đầy-tớ” của dân! được dân tín-nhiệm!!! Thì ta lo xoay-xở chức Quan để no-ấm gia-đình! Vênh-vang hoang-phí! Vơ-vét áp-bức dân-chúng!!! v.v…