Tuesday, 23 August 2016

Công an ơi các em cũng là người, hãy dừng tội ác cướp tài sản cướp quyền tự do của chị đi