Friday, 19 August 2016

Quyết tử để hồi sinh

Cám ơn anh!..và cám ơn những bài viết khác
Nêu vấn đề đất nước sẽ ra sao...?
Khi Việt Cộng giao nước ta cho Tàu Cộng

Rải chất độc Tàu đang làm đó chứ
Giải tán công an, quân đội có xá gì
Việc làm đó dễ như chuyện con thỏ!

Đàn ông bị đày khổ ải nơi xa
Đàn bà phải nô lệ tình dục
Cả hai nhóm phải dâng nội tạng khi bọn Tàu cần đến

Công nhân Tàu tràn lan nhiều nơi trong nước
Lấy vợ Việt sinh một lũ lai Tàu
Sử Việt bị bỏ, Quảng Nam mới, là quê hương của chúng (*)

Hình ảnh trên y như lời của Dương Khiết Trì (**)
Tống phong bì vào miệng còn hơn là súng đạn
Chiếm Cao nguyên, thải chất độc là chính sách của Tàu

Bộ chính trị của chúng đã làm theo lời chúng ta đã dạy
Đánh dân, ngăn chận, trấn áp, bắt giam, bỏ tù phải làm cho triệt để
Dẹp bỏ lòng yêu nước, chỉ biết phục tùng Đại Hán

Bọn chúng đã làm tốt những điều chúng ta đã dạy
"16 chữ vàng, 4 tốt" khắc ghi
Lấy quân sự đánh chúng chi cho mệt!

Tàu Cộng không xâm lăng mà bọn tay sai đã dâng cho chúng
Bọn Thái thú tân thời đã là tội đồ phản quốc
Còn chần chờ gì nữa đồng bào cả nước hãy ra tay

Đừng vô cảm tưởng rằng làm lơ thoát chết
Hãy một lần vùng lên đuổi thù trong giặc ngoại
Quyết tử một lần để đất nước hồi sinh!

Đặng Quang Chính

Ghi chú:
 (*)    Tên mới của Việt Nam, khi được sát nhập thành quận, huyện của Tàu cộng.
(**)   Quốc vụ viện Tàu cộng